ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ Τηλ. 210 97.63.893 – 4

Flies

Flies are a common pest in homes and commercial establishments. Flies normally are associated with decayed or spoiled debris. In this kind of habitat of both feeding and breeding, it is a certainly that flies and their maggots will come into contact with a wide variety of bacteria. Because they are associated with disease and because they can readily gain entry to buildings, flies pose significant pest problems.
Τα πλεονεκτήματα των υποκαπνισμών σε σχέση με υδρονεφώσεις (θερμό – ψυχρό) είναι τα εξής:
Ο υποκαπνισμός είναι τοξικός σε όλες τις μορφές της ζωής. Επομένως είναι δυνατό να ελεγχθούν όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου.
Ο υποκαπνισμός είναι ο γρηγορότερος τρόπος για την αντιμετώπιση των εντόμων
Με τον υποκαπνισμό μπορούμε να φτάσουμε όπου οι ψεκασμοί -υδρονεφώσεις δεν μπορούν να φθάσουν, βαθιά σε ένα σωρό.
Ο υποκαπνισμός χρησιμοποιείται όπου απαιτούνται «ΜΗ ΕΝΤΟΜΑ» στα προϊόντα ή στον χώρο διαβίωσης.

Οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε μια λύση για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας και να αποτρέψουν αυτά τα παράσιτα να γίνουν πρόβλημα στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο σας. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή για να δείτε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διερευνήσετε ένα περιβάλλον χωρίς αυτά και άλλα παράσιτα.